Tin tức nổi bật
Hiểu biết về Chlorella

Tảo lục Sun Chlorella là gì?

Điều gì làm cho thương hiệu Sun Chlorella đặc biệt như vậy?

 Trong trạng thái tự nhiên của mình, Chlorella không thể được hấp thụ bởi hệ tiêu hóa của con người, vì thế việc biến nó trở nên hữu dụng cho chúng ta là một nhu cầu cần thiết. Tập Đoàn SunChlorella đã phát triển một công nghệ độc đáo có tên gọi là Quy trình Dyno-mill. Công nghệ này hiệu quả tới mức nó phá vỡ đến 95% thành tế bào Chlorella mà không làm ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng trong đó. Nói một cách đơn giản, quá trình này phá vỡ màng tế bào không thể hấp thụ được của Chlorella, thông qua việc thay đổi nhanh áp suất mà không dùng đến nhiệt hay bất cứ hóa chất nào! Bằng cách này khối dưỡng chất bên trong tế bào Chlorella có thể được hấp thụ bởi hệ tiêu hóa của con người mà không bị tổn hại hoặc hao hụt.

Có thể có nhiều loại sản phẩm Chlorella khác nhau trên thị trường, mỗi sản phẩm đều được dán nhãn “thành tế bào được phá vỡ”. Tuy nhiên, rất nhiều trong số những thương hiệu đó không có khả năng phá vỡ thành tế bào Chlorella một cách đúng đắn hoặc là sử dụng những công nghệ khác làm hư hao đi rất nhiều chất dinh dưỡng có ở bên trong. SunChlorella là thương hiệu duy nhất sử dụng Quy trình Dyno-mill, bởi vì công nghệ này là một sự phát minh có đăng ký bản quyền của Tập Đoàn SunChlorella.